Μελέτη για θερμομεταλλικές πηγές της Κρήτης παρέλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλογερής από τον Καθηγητή και τ. Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Μανόλη Μανούτσογλου.

Η μελέτη έχει τίτλο: Καταγραφή και μελέτη φυσικοχημικών ανόργανων χαρακτηριστικών των θερμομεταλλικών πηγών της Κρήτης για δυνητική ιαματική αξιοποίηση. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής αποτελούν καρπό επιστημονικών ερευνών της τελευταίας 15ετίας, που χρηματοδοτήθηκαν το τρέχον έτος από την Περιφέρεια Κρήτης.

Με βάση τους στόχους που τέθηκαν έγινε μια καταγραφή των χωρικών στοιχείων και στη συνέχεια του δυναμικού ανόργανων φυσικών και υδροχημικών χαρακτηριστικών των πηγών που παρουσιάζουν ιαματικό δυναμικό, καθώς και υδρογεωτρήσεων θερμομεταλλικού και γεωθερμικού δυναμικού, από όλες τις περιοχές της Κρήτης (Δυτική, Κεντρική και Ανατολική).

Aπό 61 περιοχές της Κρήτης συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν 197 δείγματα υδάτων από 98 υδροσημεία πηγών και 78 υδρογεωτρήσεις. Από τις συνολικές αναλύσεις προκύπτει ότι ένας σημαντικός αριθμός πηγών στην Κρήτη πληρούν τα ισχύοντα κριτήρια για να αναγνωριστούν ως ιαματικές. Μεταξύ αυτών προκρίνονται οι πηγές των Ασκληπιείων του νησιού, στη Λισσό και στον Λέντα. Πέρα των ανωτέρω έγινε μια πρώτη προσπάθεια για τον εντοπισμό και γεωθερμικών πεδίων στο νησί.

Η περιφερειακή/τοπική Αυτοδιοίκηση πέρα από την πρωτοβουλία συγκέντρωσης και καταγραφής των ουσιαστικών αυτών στοιχείων, θα αναλάβει ενεργό δράση για να μεγιστοποιήσει τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν όχι μόνο από την καταγραφή αυτού του φυσικού πλούτου, αλλά και από την ενεργοποίηση και αφύπνιση των δυνητικά θεσμικά ενδιαφερόμενων για την αξιοποίηση του δυνητικά θερμομεταλλικού/ιαματικού και γεωθερμικού δυναμικού του νησιού, μεγιστοποιώντας τα οφέλη και προσθέτοντας μια ακόμα μορφή ενέργειας στις ήδη υφιστάμενες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που χρησιμοποιούνται, αλλά επιπρόσθετα και μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, στις διαχρονικές προσπάθειες για δώδεκα μήνες τουρισμό στη Κρήτη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας