κάμπινγκ

Τα σήματα λειτουργίας κάμπινγκ πήραν παράταση έως τον Δεκέμβριο του 2019 σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Τουρισμού.

Η απόφαση για την ισχύ των υφιστάμενων σημάτων λειτουργίας για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις προβλέπει την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 14129/02.07.2015 απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων» (Β’ 1476) ως εξής:

«Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31-12-2019 μέχρι την επανακατάταξη των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Υπενθυμίζεται ότι με βάση υπουργική απόφαση του 2015 καθορίσθηκαν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων.

Με βάση αυτή οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος. Κάθε οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες εφ’ όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει επιλεγόμενων από την επιχείρηση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας