οικονομία

Ο τουρισμός συνέβαλε άμεσα στην οικονομία της Ελλάδος με 23,4 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την διάρκεια του περασμένου έτους, μέγεθος αυξημένο κατά 10,9% ή αλλιώς 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το 2018, ενώ συνολικά (άμεσα και έμμεσα) συνέβαλε από 51,6 δισεκατομμύρια ευρώ έως 62,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, η άμεση δραστηριότητα του τουρισμού αντιστοιχεί στο 12,5% του ΑΕΠ και η συνολική από 27,5% έως 33,1%! Η δε αύξηση της άμεσης συνεισφοράς του τουρισμού εκτιμάται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν η συνολική αύξηση του ΑΕΠ το 2019 ήταν 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ανωτέρω αποτελούν τμήμα των δεδομένων που προκύπτουν από δύο έρευνες τις οποίες πραγματοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) αναφορικά με την συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση το 2019.

Κομβικής σημασίας ρόλο και στην απασχόληση

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τον τουρισμό συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων από τις μεταφορές κάλυψαν το 89% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και ισούνται με το 78% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων.

Στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό αντιστοιχούσαν άμεσα στο 17,1% της απασχόλησης και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 37,6% και 45,2%. Παράλληλα, ο τουριστικός τομέας είχε σημαντική επενδυτική δραστηριότητα ύψους 3,2 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 1,2 δισ. ευρώ σε εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Σε ότι αφορά την 2η έκδοση της μελέτης για τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2018, με θέμα: «Η απασχόληση στα καταλύματα και την εστίαση και τους λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, 2010-2019», καταδεικνύεται πως η απασχόληση στα καταλύματα και την εστίαση κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του 2019 τον υψηλότερο αριθμό απασχολούμενων (429.200) από το 2010. Τα καταλύματα και η εστίαση έφθασαν να αντιπροσωπεύουν το 10,8% της συνολικής απασχόλησης στο τρίτο τρίμηνο του 2019 (από 7,7% το 2010). Η μερική απασχόληση στην Ελλάδα, τόσο στα καταλύματα και την εστίαση (17,9%) όσο και στους λοιπούς κλάδους (8,3%) είναι περίπου η μισή σε σύγκριση με τα επίπεδα της ΕΕ-28 (32,6% και 19,5% αντίστοιχα).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας