Δράσεις ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ

του Γεράσιμου Μαγδαληνού, Head of Public Funding, BSS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

H δράση αφορά την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Προϋπολογισμός δράσης:
Η δράση θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 συνολικού ύψους 160.000.000 €, για το σύνολο της χώρας.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα οριστούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά τουριστικό κατάλυμα, αυτό πρέπει να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
1) Ξενοδοχεία
• Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
• Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
2) Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
3) Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
• Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
1)Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
• Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων και τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών θα πρέπει, υποχρεωτικώς, να ενσωματώνεται στο ίδιο Σήμα MHTE.
2) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια / διαμερίσματα
• Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
• Ελάχιστη δυναμικότητα δώδεκα (12) κλίνες.

Επισημαίνεται ότι:
• θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική / μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.
• δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού / Νομικού Προσώπου ως εταίρου / μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
• δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού / Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψήφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
• δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Για παράδειγμα, δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από Καταλύματα σε λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (π.χ. ενοικίαση αυτοκινήτων ή τουριστικά γραφεία) και το αντίστροφο.
• δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων : Από 80.000 € έως 400.000 €

Επιχορήγηση: 45%
Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή, ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων:
Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες, μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράταση.
Επιλέξιμες Δαπάνες:
Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
2. Μηχανήματα / Εξοπλισμός
3. Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
4. Λοιπός Εξοπλισμός
5. Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ)
6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
7. Τεχνικές Μελέτες
8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
9. Μεταφορικά Μέσα
10. Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου).
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.
Βασικά σημεία που χρήζουν προσοχής:
1. Πραγματοποίηση επένδυσης σε μια Περιφέρεια της χώρας.
2. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης.
3. Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
4. Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
5. Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
6. Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιω­τικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα οριστεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.
7. Να αποδεικνύεται η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
8. Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού / Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψήφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη Περιφέρεια.

Υποβολή και Αξιολόγηση Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και οι λοιποί όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Κατά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού. Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση. Αρχικά, θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων που θα οριστούν στην αναλυτική Πρόσκληση και στα αντίστοιχα παραρτήματα αυτής. Ενδεικτικά, δύνανται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
• Η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου,
• η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,
• η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων / μετόχων,
• η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησής του,
• η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027,
• ο ρεαλισμός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας