Ο ΕΟΤ προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή για υλοποίηση των ταξιδίων εξοικείωσης που διοργανώνει ο Οργανισμός για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους άνευ πρόσθετου οικονομικού ανταλλάγματος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του έργου φθάνει σε 260.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ δηλαδή 322.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για ταξιδιωτικά εισιτήρια έχει εκτιμηθεί το ποσό των 136.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ , για υπηρεσίες ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό 46.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχεία 38.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για υπηρεσίες ξενάγησης και προμήθεια εισιτηρίων εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας 13.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και για υπηρεσίες γευμάτων και δείπνων 26.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι 28/07/2023 και ώρα 15:00. Η κατάθεση εγγράφων γίνεται στο Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7 (Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00).

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας