Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την Δευτέρα 6 Μαΐου την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου του Hilton από το Costa Navarino κατόπιν του ειδικού ελέγχου των προηγούμενων εβδομάδων.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Έγκριση συγκέντρωσης για την απόκτηση 50% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», από την εταιρία με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα ενέκρινε στις 06.05.2019, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 14.03.2019 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες αφορά».

Σημειώνεται ότι η ΤΕΜΕΣ, ιδιοκτήτρια εταιρεία του Costa Navarino, είχε ανακοινώσει στα τέλη Φεβρουαρίου ότι υπέγραψε συμφωνία για την αύξηση της συμμετοχής της και την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», ιδιοκτήτριας του Hilton.

Με βάση τη συμφωνία η ΤΕΜΕΣ αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στο 51%, αποκτώντας τον έλεγχο της εταιρείας «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», ενώ το 49% απέκτησε εταιρεία συνδεδεμένη με τον Όμιλο Olayan, μέτοχο της ΤΕΜΕΣ. Το ποσοστό αυτό κατείχε έως πρότινος η D Hospitality B.V., θυγατρική του Ομίλου Dogus.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας