Ο όμιλος της γερμανικής Fraport, η οποία εκμεταλλεύεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα, δημοσιοποίησε τις οικονομικές καταστάσεις του 2022, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα χρονιά, την αποδοτικότητα της επένδυσης που έκανε την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα. Η Fraport είχε κάνει σχετικά υψηλή προσφορά 1,2 δις. ευρώ σε σύγκριση με τους άλλους διεκδικητές και ανέλαβε την εκμετάλλευση των αεροδρομίων για 40 χρόνια μετά από διεθνή διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ. Η σύμβαση παραχώρησης υπογράφτηκε τον Δεκέμβριο του 2015 ενώ ο χρόνος που ξεκίνησε η παραχώρηση ήταν τον Απρίλιο του 2017, καθώς είχε δοθεί προθεσμία δύο ετών για τη διενέργεια απαραίτητων επενδύσεων εκσυγχρονισμού των αεροδρομίων (σύνολο επενδύσεων μέχρι τώρα 440 εκατ. ευρώ).

O όμιλος της Fraport στην Ελλάδα έχει τρεις εταιρείες, οι δύο εκ των οποίων εκμεταλλεύονται από επτά (7) αεροδρόμια η κάθε μία. Η τρίτη είναι εταιρεία management (FRAPORT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ), που εισπράττει προμήθεια για υπηρεσίες διοίκησης από τις άλλες δύο εταιρείες.

Η Fraport Greece Α είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των αεροδρομίων Ακτίου, Ζακύνθου, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Χανίων.

Και η Fraport Greece B είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των αεροδρομίων Κω, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης και Σκιάθου.

Οι δύο εταιρείες πραγματοποίησαν αθροιστικά το 2022 κύκλο εργασιών 444 εκατ. ευρώ αυξημένο 71,7% σε σύγκριση με το 2021 (από 258,5 εκατ. ευρώ το 2021).

Fraport Greece A
Η Fraport Greece A πραγματοποίησε έσοδα 236,3 εκατ. ευρώ το 2022 αυξημένα 68,78% έναντι 140 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 149,333 εκατ. ευρώ από 101,887 εκατ. ευρώ το 2021.

Η εταιρεία πέτυχε κέρδη προ φόρων 59,5 εκατ. έναντι 18,5 εκατ. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 221,1%.

Το καθαρό αποτέλεσμα, δηλαδή τα κέρδη μετά από φόρους σχεδόν τετραπλασιάστηκε στα 46,731 εκατ. ευρώ από 12,733 εκατ. ευρώ το 2021.

Η επίδοση της εταιρείας είναι σαφέστατα βελτιωμένη σε σχέση με το 2021 και σε αυτό συνέβαλαν α) η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων λογω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και β) λόγω της αποζημίωσης που έλαβε η εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο για τις επιπτώσεις των μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19 (μη καταβολή της Ετήσιας Αμοιβής Παραχώρησης για τα έτη 2019 – 2022) που για το 2022 ανήλθε σε 11,620 εκατ. ευρώ συμβάλλοντας στην τελική διαμόρφωση των αποτελεσμάτων.

Αν εξαιρεθεί η επίδραση της αποζημίωσης που έλαβε η Fraport Greece από το Ελληνικό Δημόσιο τα αποτελέσματα της σε επίπεδο κερδών προ φόρων για τo 2022 θα ήταν 47,9 εκατ.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος 34 εκατ. ευρώ στους μετόχους.

Μέτοχοι της εταιρείας είναι η FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE με 65%, η Marguerite Airport Greece S.A.R.L. με 25% και η κυπριακή SLENTEL με 10% (η τελευταία κατείχε το 28% των μετοχών αλλά πούλησε και μείωσε τη συμμετοχή της και ανήκει στον όμιλο του Δημήτρη Κοπελούζου).

Η Fraport Greece Α το 2022 απασχόλησε κατά μέσο όρο 274 εργαζόμενους (182 άνδρες και 92 γυναίκες) έναντι 242 (163 άνδρες και 79 γυναίκες) το 2021.

Γιατί είναι ζηλευτές οι επιδόσεις

Η επένδυση της Fraport αποδεικνύεται αποδοτική. Κι αυτό γιατί έγινε με ελάχιστα ίδια κεφάλαια, δηλαδή με την καταβολή 75 εκατ. ευρώ σε ότι αφορά την Fraport Greece A. Αυτά τα χρήματα κατέβαλε ο μέτοχος για την Fraport Greece A. Τα υπόλοιπα χρήματα για την επένδυση είναι δανεισμός και επιδοτήσεις. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει δάνεια περί τα 745 εκατ. ευρώ.

Η επιτυχία έγκειται στο γεγονός ότι παρά τους τόκους που πληρώνει (το 2022 πλήρωσε τόκους 60 εκατ. ευρώ) το καθαρό αποτέλεσμα είναι άκρως κερδοφόρο και επιτρέπει τη διανομή υψηλού μερίσματος, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022 αλλά και παλαιότερων ετών (με εξαίρεση το έτος του 2020, του χρονιά του κορωνοϊού για την οποία όμως η εταιρεία – όπως και άλλες εταιρείες – αποζημιώθηκε από το ελληνικό δημόσιο. Ενδεικτικό της απόδοσης είναι ότι μόνο το μέρισμα από τα κέρδη της περσινής χρονιάς αναλογεί στα μισά ίδια κεφάλαια των μετόχων. Επιπλέον, οι μέτοχοι έχουν συνάψει και ομολογιακά δάνεια με την εταιρεία (245 εκατ. ευρώ), λαμβάνοντας σταθερό επιτόκιο 6%,, αλλά και αμοιβή διαχείρισης που αποτελεί έσοδα για την τρίτη εταιρεία του ομίλου.

Fraport Greece B
Σε ότι αφορά τις επιδόσεις της δεύτερης ομάδας αεροδρομίων, δηλαδή της εταιρείας Fraport Greece B, τα έσοδα ανήλθαν σε 207,8 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση 75,35% έναντι 118,5 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη της (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ανήλθαν σε 119,171 εκατ. ευρώ από 101,3 εκατ. ευρώ το 2021.

Η εταιρεία πέτυχε κέρδη προ φόρων 26,9 εκατ. ευρώ αυξημένα 65% έναντι 16,3 εκατ. ευρώ για το 2021.

Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν κέρδος 21,2 εκατ. ευρώ από 10,2 εκατ. ευρώ το 2021.

Και στην περίπτωση της δεύτερης εταιρείας η επίδοση είναι βελτιωμένη σε σχέση με το 2021 λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω κορωνοϊού και λόγω της αποζημίωσης που έλαβε από το Ελληνικό Δημόσιο για τις επιπτώσεις των μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19 (μη καταβολή της ετήσιας αμοιβής παραχώρησης για τα έτη 2019 – 2022) η οποία ανήλθε σε κέρδος 11,934 εκατ. ευρώ.

Αν εξαιρεθεί η επίδραση της αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο τα αποτελέσματα της εταιρείας θα ήταν κέρδη προ φόρων 15 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση της Fraport Greece B ο μέτοχος έχει βάλει 122 εκατ. ευρώ ίδια κεφάλαια και έχει δανειστεί 521 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία δεν έχει αποφασίσει τη διανομή μερίσματος, καθώς μεταφέρει ζημιές από προηγούμενες χρήσεις.

Όμως και σε αυτή την περίπτωση, η επένδυση μπορεί να γίνει αποδοτική καθώς η εταιρεία είναι κερδοφόρα, παρά τον υψηλό δανεισμό που προκαλεί ετήσιο έξοδο τόκων 62 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, οι μέτοχοι έχουν συνάψει και ομολογιακά δάνεια με την εταιρεία (391 εκατ. ευρώ), λαμβάνοντας σταθερό επιτόκιο 6%,, αλλά και αμοιβή διαχείρισης που αποτελεί έσοδα για την τρίτη εταιρεία του ομίλου. Η μετοχική σύνθεση είναι ίδια όπως στην Fraport Greece A.

Κίνηση αεροδρομίων
Το 2022, τα αεροδρόμια της Fraport Greece (FRAPORT Greece A και Fraport Greece B) υποδέχτηκαν 31,19 εκατομμύρια επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4% (+1,03 εκατομμύρια
επιβάτες) σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 2019, ενώ συγκριτικά με τα επίπεδα του 2021 παρατηρήθηκε μια αύξηση της τάξεως του 79%.

Αναλυτικότερα, η επιβατική κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού στα αεροδρόμια της Fraport Greece, συγκριτικά με τα επίπεδα του 2021, παρουσίασε μια αύξηση της τάξεως του 56,1% και 85,9% αντίστοιχα. Συγκριτικά με το 2019 αυξητική τάση είχε η κίνηση εξωτερικού όπου αυτή έφτασε το 7,2%, ενώ στον αντίποδα η επιβατική κίνηση εσωτερικού παρουσίασε μια υποχώρηση της τάξεως του 9,2%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας