Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί για τη διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων στην Ελλάδα προκαλούν πλήγμα στην εθνική οικονομία, περιορίζοντας παράλληλα τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει από τα μέλη του ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματικών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO).

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (EOΦ) έχει καθιερωθεί ως ο φορέας έγκρισης των ιατρικών συνεδρίων στην Ελλάδα.

Μέχρι το 2012, η διαδικασία αίτησης στον ΕΟΦ και η έγκριση των συνεδρίων ήταν απλούστερη. Στη συνέχεια, όμως, ξεκίνησε μία ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία υποβολής αιτήσεων ιατρικών συνεδρίων, με πολλούς περιορισμούς.

Επιβλήθηκαν περιορισμοί αριθμού παρακολούθησης συνεδρίων προς τους επαγγελματίες υγείας που θέλουν να παρακολουθήσουν συνέδρια είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, θέτοντας όριο επιστημονικής εκπαίδευσης, παρόλο που, μετά την απόκτηση του πτυχίου, η περαιτέρω εκπαίδευση δεν προβλέπεται από την πολιτεία.

Επίσης, αποκλείστηκαν συνεδριακά ξενοδοχεία και χώροι της περιφέρειας σε περιόδους που δεν παρουσιάζουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, κάποιοι από τους περιορισμούς είναι, από την μία πλευρά, λογικοί και αντιστοιχούν σε αντίστοιχους περιορισμούς και νόρμες που ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο (διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία των επαγγελματιών υγείας ή να συνοδεύονται στο συνέδριο) ενώ κάποιοι, από την άλλη, «ακυρώνουν» ή «αποδυναμώνουν» τα αξιόλογα ιατρικά συνέδρια που έχουν μία ιστορία και έχουν επιδείξει επιστημονικό έργο. Μειώνεται έτσι τη δυναμική των Ελλήνων επιστημόνων, που μέσω της συμμετοχής τους σε διοργανώσεις του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν σημαντικά διεθνή συνέδρια για την Ελλάδα.

Ο HAPCO είναι θετικός σε κάθε ενέργεια που συμβάλει στη διαφάνεια και την υιοθέτηση σύγχρονων διαδικασιών έγκρισης και διεξαγωγής των επιστημονικών εκδηλώσεων, αρκεί να γίνεται σχεδιασμένα και τηρώντας τη σχετική νομοθεσία (όσον αφορά δικαιώματα και υποχρεώσεις), που διέπει όλους τους φορείς και επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη διοργάνωση των επιστημονικών εκδηλώσεων (Επιστημονικοί φορείς, Φαρμακευτικές εταιρίες Τουριστικά γραφεία, Ξενοδοχεία, κτλ)

Να σημειωθεί ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει άλλη χώρα η οποία να έχει αντίστοιχο σύστημα έγκρισης συνεδρίων, όπως αυτό του ΕΟΦ.

Όλα τα ιατρικά συνέδρια στην Ευρώπη υπόκεινται σε περιορισμούς της EFPIA

(European Federation of Pharmaceutical Industries & Associations), μέλος της οποίας είναι στην Ελλάδα και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Οι φαρμακευτικές εταιρείες μέλη του ΣΦΕΕ μπορούν να υποστηρίξουν ένα ιατρικό συνέδριο, εφόσον αυτό έχει λάβει την έγκριση του ΣΦΕΕ. Για την έγκριση από το ΣΦΕΕ, ο διοργανωτής του συνεδρίου υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία μέσω μιας online πλατφόρμας στην οποία και δημοσιοποιείται ο κατάλογος των συνεδρίων και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης από το ΣΦΕΕ. Συνεπώς, η Ελλάδα ακολουθεί το ευρωπαϊκό παράδειγμα και τους κανονισμούς της EFPIA, αλλά οι οργανωτές συνεδρίων και οι ελληνικές επιστημονικές εταιρείες αναγκάζονται επιπλέον να υποβάλλουν αίτηση προς έγκριση και στον ΕΟΦ, η οποία μάλιστα είναι προαπαιτούμενο προκειμένου να πάρει ένα συνέδριο έγκριση από το ΣΦΕΕ.

Τα τελευταία δυο έτη το πρόβλημα έχει γίνει ακόμη πιο έντονο. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές είναι η πάγια πρακτική του ΕΟΦ να ζητά μείωση των προϋπολογισμών των συνεδρίων που υποβάλλονται προς έγκριση – στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον κατά 50-70 % – χωρίς να συνεκτιμώνται οι ξεχωριστές παράμετροι του κάθε συνεδρίου (αριθμός προσκεκλημένων ομιλητών από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, αριθμός παράλληλων αιθουσών, διάρκεια συνεδρίου και μικρό ή δωρεάν κόστος εγγραφής συνέδρων). Το αποτέλεσμα είναι να αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των επιστημονικών εκδηλώσεων με πολύ μικρούς προϋπολογισμούς, αλλά με πολλαπλάσιο οργανωτικό κόστος εκ μέρους των εταιρειών διοργάνωσης λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν οι εργατοώρες που δαπανώνται από τα εξειδικευμένα στελέχη των εταιρειών οργάνωσης συνεδρίων και η απώλεια χρόνου, η οποία αυτόματα καθυστερεί όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημέρωση ΣΦΕΕ, ενημέρωση Ομιλητών, Μελών των Επιστημονικών Φορέων κλπ., διακυβεύοντας την περαιτέρω επιτυχία της επιστημονικής εκδήλωσης .

Η οικονομική ζημιά που προκαλείται είναι τεραστίας σημασίας αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των εξειδικευμένων υπαλλήλων που απασχολούνται στις εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων και το μισθολογικό κόστος (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών προς το κράτος) αλλά και τις μειώσεις σε υπαλληλικό προσωπικό στις οποίες οδηγούνται οι εταιρείες όταν δεν εγκρίνονται τα συνέδρια ή οι προϋπολογισμοί τους.

Αντίστοιχο είναι το πλήγμα και στα φορολογικά έσοδα, δεδομένου ότι, όταν μειώνονται οι προϋπολογισμοί των συνεδρίων, μειώνονται αντίστοιχα και οι φόροι που καταβάλλονται από τις εταιρείες διοργάνωσης. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπ΄όψιν ότι τα παραπάνω έχουν αντίκτυπο και σε ένα μεγάλο φάσμα 40 και πλέον κατηγοριών εταιρειών οι οποίες εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση ενός συνεδρίου εκτός από τις εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας