Πιλοτικά από την Ακρόπολη, την Κνωσό, τις Μυκήνες και τη Μεσσήνη θα ξεκινήσει την εφετινή τουριστική περίοδο, η εφαρμογή του μέτρου των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, όπως είπε η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου σε συνέντευξη Τύπου.

Η μακρά προετοιμασία, με τη συνεργασία της ΕΤΕ-Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την εγκατάσταση ενός σύγχρονου λογιστικού λογισμικού συστήματος στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων- ΤΑΠ, συνδυασμένη με την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου έχει τελειώσει και θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το 2017 κατά τη διάρκεια της φετινής τουριστικής περιόδου, ανέφερε η κυρία Κονιόρδου.

Σχετικά με το ΤΑΠ η υπουργός Πολιτιμσού ανέφερε ότι έχει μπει σε πορεία επανεκκίνησης. Θα αποκτήσει έναν εισπρακτικό μηχανισμό βασισμένο στην ηλεκτρονική διαχείριση και θα μετατραπεί σε ένα εκσυγχρονισμένο ισχυρό ταμείο, που θα εξασφαλίζει την παραγωγή και την πώληση πιστών αντιγράφων, ευπώλητων αναμνηστικών, οδηγών και πολιτιστικών χαρτών, και έτσι θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τα έσοδά του. Για τον σκοπό αυτόν ψηφίστηκε πρόσφατα συγκεκριμένη διάταξη.

Οι προοπτικές του ΤΑΠ και τα πεπραγμένα του ΔΣ κατά την τελευταία διετία θα παρουσιαστούν μετά τα μέσα Μαρτίου από την πρόεδρό του Ασπασία Λούβη και τα μέλη του ΔΣ, σε ειδική συνέντευξη τύπου.

Η κυρία Κονιόρδου αναφέρθηκε και στις προσλήψεις εποχικών φυλάκων, λέγοντας: “Πιο φιλόξενοι προς τον επισκέπτη θα γίνουν το 2017 οι αρχαιολογικοί χώροι αλλά και τα μουσεία καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 1314 εποχικών φυλάκων διευρυμένου ωραρίου οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες της τουριστικής περιόδου. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της προκήρυξης θέσεων εργασίας”.

Για την Αμφίπολη

Επίσης ανακοίνωσε την άμεση διάθεση ποσού 2,5 εκατομμύριων ευρώ από κοινοτικά προγράμματα για τις εργασίες συντήρησης του μνημείου και του λόφου Καστά και την ανάδειξή του με την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αμφίπολης και διαμόρφωση μονοπατιών περιήγησης επισκεπτών.

Πνευματικά δικαιώματα

Για το ζήτημα συτό, η υπουργός Πολιτισμού είπε:

“Μια νέα εποχή για τη διαχείριση των πνευματικών και συλλογικών δικαιωμάτων και για τη λειτουργία των οργανισμών ξεκινάει. Ένας νέος νόμος θα ψηφιστεί πολύ σύντομα, ενσωματώνοντας τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία αλλά αντιμετωπίζοντας και τις ελληνικές παθογένειες. Ήδη αναμένεται να επιστρέψει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να προχωρήσει η διαδικασία της κατάθεσης. Ήρθε ο καιρός να καθοριστεί ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας  των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και να οριστούν κανόνες διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Σκοπός είναι να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των οργανισμών, των δημιουργών και των χρηστών.

Φαινόμενα κακοδιαχείρισης και αδιαφανούς λειτουργίας, όπως αυτά είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, θα σταματήσουν.

Η ΑΕΠΙ θα εξυγιανθεί και θα λειτουργήσει βάσει νέων κανόνων και αυστηρής εποπτείας. Επίτροπος, εάν χρειαστεί, θα διοριστεί για να διασωθούν τα δικαιώματα των δημιουργών και να συνεχίσει τη λειτουργία της η εταιρεία.

Εν τω μεταξύ, πρέπει να τονιστεί ότι οι χρήστες πρέπει να συνεχίσουν να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους και να πληρώνουν τα τέλη χρήσης των πνευματικών δημιουργιών διότι εν τέλει, οποιαδήποτε αδράνεια είναι εις βάρος της ίδιας της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας και εν τέλει των έργων που απολαμβάνει το κοινό. Το Κράτος και η Κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων και χρημάτων όλων.

Ειδικότερα, στο νέο νόμο καθορίζεται ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται στην σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και σύμφωνα με το οποίο εισάγονται:

α) αυστηροί κανόνες διακυβέρνησης των νομικών προσώπων διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων με τη συμμετοχή των ίδιων των δικαιούχων στα όργανα διοίκησης και εποπτείας προκειμένου οι ίδιοι πρώτοι να ελέγχουν τη διαχείριση και να καθορίζουν τους όρους αυτής.

Για το λόγο αυτό προβλέπουμε την ύπαρξη γενικής συνέλευσης και εποπτικού συμβουλίου με αυξημένες αρμοδιότητες σε κάθε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και στην ΑΕΠΙ.

β) υποχρεωτική υιοθέτηση κανόνων διαφάνειας στη λειτουργία, στις αποφάσεις και στη δράση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξάρτητων οντοτήτων ούτως ώστε όλοι να μπορούν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους και να έχουν την ίδια μεταχείριση.

γ) δομημένη διαπραγμάτευση των αμοιβολογίων με τους χρήστες και τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους, ανάρτηση των τελικών αμοιβολογίων και υποχρεωτικές ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ τους προκειμένου να εξαλειφθούν προβλήματα του παρελθόντος.

δ) και τέλος αυστηρή εποπτεία και έλεγχο της αγοράς πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), αδειοδότηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξάρτητων οντοτήτων με κριτήρια βιωσιμότητας και διαφανούς λειτουργίας, επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων με σκοπό να μην κλείσει κανένας οργανισμός ή οντότητα και μείνουν χιλιάδες δικαιούχοι χωρίς προστασία”

Προσέλκυση ξένων παραγωγών

Η λειτουργία της Hellenic Film Commission για την προσέλκυση ξένων παραγωγών στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονομίας,  αποτελεί προτεραιότητα για το ΥΠΠΟΑ. Ήδη ανασυστήθηκε η ομάδα εργασίας όλων των συναρμοδίων  και εντοπίσθηκαν οι βασικοί πυλώνες για να οδηγηθούμε στο επόμενο διάστημα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει:

α) τα οικονομικά κίνητρα για τον ξένο παραγωγό που θέλει να έρθει στην Ελλάδα

β) τη συγκέντρωση όλων των πιθανών χώρων, μερών και Ελλήνων συνεργατών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν  μία ξένη παραγωγή για τα γυρίσματά της

γ) την τυποποίηση όλων των αδειοδοτήσεων και την απλοποίηση αυτών, όπου χρειάζεται (εδώ και το ΥΠΠΟΑ θα χρειαστεί να επανεξετάσει τα τέλη κινηματογράφησης στους αρχαιολογικούς χώρους)

δ) τη καταγραφή όλης της πληροφορίας σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα στο ΕΚΚ στην οποία ο ξένος παραγωγός θα μπορεί και να υποβάλει τις αιτήσεις του για όποιες άδειες χρειάζεται. Ήδη αναζητούμε τα κονδύλια για την κατασκευή της πλατφόρμας αυτής ε) τη στρατηγική για τη διαφήμιση της Ελλάδας στην αγορά της διεθνούς παραγωγής.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έδωσε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε ιδιωτικές επενδύσεις που στοχεύουν στην παραγωγή ξένων οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.

Σ ε όλη αυτή την προσπάθεια το ΥΠΠΟΑ θα συνομιλήσει και με τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι έχουν εμπειρία και είναι απαραίτητοι ως σύμμαχοι για να στηρίξουν το εγχείρημα αυτό. Προετοιμάζεται σχετική συνάντηση εντός των επόμενων ημερών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας