ΙΝΣΕΤΕ, Covid-19

Νέα μελέτη παρουσίασε το ΙΝΣΕΤΕ με στοιχεία της έρευνας GWI και  θέμα: «Πώς επηρεάζει η πανδημία COVID-19 την διάθεση και την δυνατότητα για διακοπές;  Αποτελέσματα έρευνας σε 14 χώρες». Στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ πραγματοποιείται  μια ανάλυση ως προς τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στην οικονομική κατάσταση των πολιτών εννέα ευρωπαϊκών χωρών και πέντε χωρών εκτός Ευρώπης, την διάθεσή τους (sentiment) να ταξιδέψουν και τους σημαντικότερες παράγοντες που επηρεάζουν ή καθορίζουν τις διακοπές τους.

Οι αγορές που παρουσιάζονται είναι οι εξής: Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία, Βέλγιο, Πολωνία, Ισπανία, Ιρλανδία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, Κίνα και Ινδία. Οι αγορές αυτές, το 2019, εισέφεραν σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού. Από τα πλέον σημαντικά ευρήματα είναι η μεγάλη σημασία που παίζει το αίσθημα ασφάλειας για μια χώρα, αλλά και το μικρό, δυστυχώς, ποσοστό των ανθρώπων που προτίθεται φέτος να κάνει διακοπές εκτός συνόρων.

Τα κύρια σημεία της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ είναι τα εξής:

 • Η οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία θα επηρεάσει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση ποσοστό άνω του 60% του πληθυσμού και σε ορισμένες χώρες άνω του 90%. Αντίθετα, ανάλογα με την χώρα, ανεπηρέαστο από την οικονομική κρίση παρέμεινε ένα ποσοστό του πληθυσμού που κυμαίνεται από 4% έως 29%, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό (1% έως 15%) δεν είναι σίγουρο για το αν θα επηρεαστεί ή όχι.
 • Αναφορικά με τις 5 κύριες αγορές του εισερχόμενου ελληνικού τουρισμού:
  • Γερμανία: 29% εκτιμά πως δεν θα επηρεαστεί Καθόλου, 41% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί Λίγο και 22% Πολύ ή Δραματικά.
  • Μεγάλη Βρετανία: Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 24% Καθόλου, 41% Λίγο και 26% Πολύ ή Δραματικά
  • ΗΠΑ:  22% Καθόλου, 37% Λίγο και 34% Πολύ ή Δραματικά
  • Γαλλία:  25% Καθόλου, 43% Λίγο και 26% Πολύ ή Δραματικά
  • Ιταλία: 12% Καθόλου, 43% Λίγο και 40% Πολύ ή Δραματικά
 • Σε όλες τις εξεταζόμενες χώρες – όπως είναι αναμενόμενο- οι καταναλωτές ανέβαλαν, λόγω της πανδημίας, τη δαπάνη για διακοπές και ταξίδια με μεγαλύτερη ένταση σε σύγκριση με άλλα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες. 
 • Αν και η δαπάνη για διακοπές είναι η σχετικά πιο συχνή απάντηση ως προς τις καταναλωτικές προτεραιότητες, ωστόσο οι σχετικές απαντήσεις κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, μεταξύ του 20% και του 30% του πληθυσμού, χαμηλότερα σε σύγκριση με τα ποσοστά των καταναλωτών που ανέβαλαν τη σχετική δαπάνη, ένδειξη που συνάδει και με τις προσδοκώμενες επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση αλλά και τις ανησυχίες για την υγεία τους.
 • Ένα σημαντικό τμήμα, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, εκτιμά πως τους επόμενους 12 μήνες θα πραγματοποιήσει είτε διακοπές στη χώρα του (27% έως 55%) είτε στην περιοχή του (staycations) (11% έως 40%), ενώ εξίσου μεγάλο είναι το μερίδιο αυτών που δεν σκοπεύουν να κάνουν διακοπές (από 23% έως 41%).
 • Κυριότερο παράγοντα επιλογής διακοπών αποτελεί η «αίσθηση ασφάλειας», ακολουθούμενη από την «χαλάρωση» για όλες τις υπό ανάλυση χώρες, με εξαίρεση τη Γερμανία όπου η «χαλάρωση» φαίνεται να υπερτερεί ελαφρά της ασφάλειας, ενώ και το επίπεδο τιμών φαίνεται ότι διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο για όλες τις αγορές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας