Νέα ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» από το Υπουργείο Παιδείας

Στα πλαίσια τους Προγράμματος Μαθητείας που εφαρμόζει ο Υπουργείο Παιδείας εντάσσει και την νέα ειδικότητα «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Πιο αναλυτικά όπως έκανε γνωστό το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας κατά το σχολικό έτος 2018–2019 το Υπουργείο πρόκειται να εφαρμόσει Προγράμματα Μαθητείας επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικής τους ένταξης στην αγορά εργασίας και μια από τις ειδικότητες του προγράμματος αφορά τον τουρισμό.Πιο αναλυτικά όπως έκανε γνωστό το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας κατά το σχολικό έτος 2018–2019 το Υπουργείο πρόκειται να εφαρμόσει Προγράμματα Μαθητείας επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικής τους ένταξης στην αγορά εργασίας και μια από τις ειδικότητες του προγράμματος αφορά τον τουρισμό.Πιο αναλυτικά όπως έκανε γνωστό το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας κατά το σχολικό έτος 2018–2019 το Υπουργείο πρόκειται να εφαρμόσει Προγράμματα Μαθητείας επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικής τους ένταξης στην αγορά εργασίας και μια από τις ειδικότητες του προγράμματος αφορά τον τουρισμό.

Χαρακτηριστικά, οι ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους–Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-19 είναι  Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών, Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γραφικών Τεχνών, Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού, κ.α.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής, ενώ ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας