Ο νέος Νόμος για τον Τουρισμό. Yπερψηφίστηκε στις 25 Οκτωβρίου 2023 στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα: «Διατάξεις για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης».

Με τον νέο νόμο προωθείται η ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών αλλά και η σύσταση δομής για την επιστημονική παρακολούθηση των εξελίξεων στον τουριστικό τομέα. Παράλληλα, με τον νόμο αυτό δίνεται η δυνατότητα νομοθέτησης μιας σειράς διατάξεων, άσχετων με την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, που βοηθούν όμως στο να ρυθμίζονται οργανωτικά και λειτουργικά θέματα του Υπουργείου Τουρισμού. Επίσης, καταργούνται σχήματα όπως η ανώνυμη εταιρεία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) και μειώνεται η ανάμειξη του Υπουργείου Τουρισμού στα απαραίτητα σε ό,τι αφορά το θέμα των μέτρων προστασίας του ναυαγίου Ζακύνθου.

Συστήνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού. Δίνεται θεσμική υπόσταση σε ένα συμβουλευτικό όργανο, με εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο στον σχεδιασμό, της εθνικής τουριστικής πολιτικής.

Στις ρυθμίσεις του νέου νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων:

• Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού
Συστήνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού στη θέση του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού, το οποίο έτσι καταργείται. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Τουρισμού: «Δίνεται θεσμική υπόσταση σε ένα συμβουλευτικό όργανο, με εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο στον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και στην υλοποίηση της εθνικής τουριστικής πολιτικής. Προωθείται έτσι η διάχυση της εθνικής στρατηγικής σε όλη την Επικράτεια, οι συνέργειες και ο διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση.»
Όπως προβλέπει ο νέος νόμος (Άρθρο 25Α) «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και συγκαλείται από τον Υπουργό Τουρισμού. Έργο του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού είναι η διατύπωση εισηγήσεων για:

  1. θέματα του Τουρισμού που επηρεάζουν τις περιφέρειες της χώρας,
  2. τις διεθνείς εξελίξεις στον τουρισμό και τις συνέπειές τους στον ελληνικό τουρισμό,
  3. τον σχεδιασμό της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης µε την επισήμανση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις επιμέρους περιφέρειες,
  4. την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλλους της ελληνικής επικράτειας,
  5. τη σύνδεση της τουριστικής κατανάλωσης µε την εγχώρια παραγωγή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
  6. την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης της προσβασιμότητας ατόμων µε αναπηρία στο τοπικό τουριστικό προϊόν,
  7. την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της συνεργασίας περιφερειών και κεντρικής κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αλληλοσυνδεόμενων τουριστικών δράσεων.

Το Συμβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελείται από τους δεκατρείς (13) Περιφερειάρχες της χώρας, καθώς και υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού, ο οποίος ασκεί γραμματειακά καθήκοντα. Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Υπουργός Τουρισμού. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να καλείται ανά περίπτωση οποιοσδήποτε συλλογικός φορέας, δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα γενικά, καθώς και ιδιώτης, για να εκφράσει τη γνώμη του επί των θεμάτων που συζητούνται.

Το Υπουργείο Τουρισμού παρέχει στο Συμβούλιο την αναγκαία συνδρομή σε ζητήματα τεχνογνωσίας για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του.» Αναμένεται να αποδειχθεί η λειτουργικότητά του, καθώς και οι δυνατότητες αποτελεσματικού διαλόγου με τους φορείς και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας για την ανάδειξη τοπικών θεμάτων – κάτι που επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια και άρα στην ευθύνη του εκάστοτε Υπουργού Τουρισμού.

• Συμβούλιο Οινοτουρισμού
Προβλέπεται η σύσταση του Συμβουλίου Οινοτουρισμού, με σκοπό την ενημέρωση του Υπουργού Τουρισμού για ζητήματα ανάπτυξης του οινοτουρισμού, αλλά και τη μέριμνα για την προώθηση και προβολή της μορφής αυτής του τουρισμού, αλλά και των επισκέψιμων οινοποιείων και των μονάδων παραγωγής. Στο συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι της Εθνικής Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αµπελοοινικών Προϊόντων, του ΣΕΤΕ, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) κ.ά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας