Συνάντηση εργασίας για την εξέλιξη του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 «ThinkNature» διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο Γραφείο της στις Βρυξέλλες.

Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Think Nature» στοχεύουν στην ανάπτυξη «Φιλικών προς τη Φύση» Λύσεων (Nature Based Solutions), με σκοπό την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών-ενεργειακών κινδύνων και προκλήσεων.  Αποτελεί έργο του Πλαισίου Horizon 2020, συντονίζεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης και υλοποιείται από ένα σχήμα συνολικού αριθμού 17 εταίρων από 8 χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Φινλανδία). Από την Κρήτη συμμετέχουν  ακόμα ως εταίροι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και η Περιφέρεια Κρήτης.

Στην  συνάντηση εργασίας αξιολογήθηκαν οι μέχρι τώρα δράσεις-παραδοτέα του προγράμματος, και  η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων  σε τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, η αλληλεπίδραση επιστημονικών ιδρυμάτων, επιχειρηματιών, πολιτών. Σύντομα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία  η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, που θα φέρει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς, και θα ενθαρρύνει την προώθηση των δραστηριοτήτων και δράσεων σχεδιασμού με την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων σε  τομείς που σχετίζονται με τον  αστικό σχεδιασμό, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση των οικοσυστημάτων.

Στη συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘’Think διοργάνωσαν και συμμετείχαν: η  Συντονίστρια του Προγράμματος στην Περιφέρεια Κρήτης Δρ Ε. Χατζηγιάννη, Δ/ντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού,  και η Ε. Σταματάκη, στέλεχος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΗ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας