Σκλαβενίτης

Η «Σκλαβενίτης» απορροφά τις εταιρείες «Παλαμάρης» και «Μαρκέτα», εκπληρώνοντας τον όρο της συμφωνίας εξυγίανσης με την «Μαρινόπουλος» που προέβλεπε ότι οι εταιρείες «Κρόνος», «Μαρκέτα Αρβανίτης» και «Παλαμάρης» θα μεταβιβάζονταν μεν σε αυτή, αλλά θα λειτουργούσαν ως ξεχωριστή νομική οντότητα.

Η απόφαση για την απορρόφηση ελήφθη στις 27 Οκτωβρίου 2018 με το σχέδιο συγχώνευσης των εταιρειών να δημοσιεύεται την Τρίτη 06 Νοεμβρίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Συγκεκριμένα η συμφωνία της «Σκλαβενίτης» με την «Μαρινόπουλος» προέβλεπε τη μεταβίβαση στην πρώτη του 51% των μετοχών της «Παλαμάρης» και το 100% των μετοχών της «Μαρκέτα» με τους μετόχους μειοψηφίας της «Παλαμάρης» να έχουν παραιτηθεί ήδη κατά την εν λόγω συμφωνία από το δικαίωμα προτίμησης των μεταβιβαζόμενων μετοχών. Σημειώνεται ότι μέσω των εταιρειών «Μαρκέτα» και «Παλαμάρης» η «Μαρινόπουλος» είχε καταστήματα στη Σαντορίνη και την Τήνο.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο συγχώνευσης των εταιρειών, οι οποίες πλέον είχαν την ίδια έδρα με την ΕΥΣ και επικεφαλής στελέχη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΣ, η ενέργεια αυτή γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας απλοποίησης της δομής και μείωσης του κόστους λειτουργίας των τριών εταιρειών.

Ως ισολογισμοί μετασχηματισμοί των συγχωνευομένων εταιρειών ορίσθηκαν οι ισολογισμοί της 31ης Δεκεμβρίου 2017 ενώ το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών έχουν ως ακολούθως:

  • Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία: Μετοχικό κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβλημένο 24.000.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 24.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.
  • Παλαμάρης Εμμανουήλ Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Ειδών Διατροφής Αντιπροσωπείες-Εισαγωγές-Εξαγωγές: Μετοχικό κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβλημένο 1.376.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 45.880 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.
  • Μαρκέτα Αρβανίτης Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία: Μετοχικό κεφάλαιο ολοσχερώς καταβεβλημένο 1.300.000 ευρώ διαιρούμενο σε 100.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 13 ευρώ η κάθε μία.

Η απορροφούσα εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών των απορροφούμενων εταιρειών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας