ανακυκλωση

Συμφωνία για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών σε καταστήματα εστιατορικών και συναφών επαγγελμάτων συνήψαν πρόσφατα η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) κι η «Ανταποδοτική Ανακύκλωση».

Μπορεί για ένα σημαντικό τμήμα των επαγγελματιών του κλάδου της μαζικής εστίασης η νομική υποχρέωση που απορρέει από τον Νόμο 4496/2017 για την ανάκτηση των μεταλλικών, πλαστικών, γυάλινων και χάρτινων συσκευασιών των ίδιων των καταστημάτων να είναι άγνωστη, ωστόσο, η ΓΣΕΒΕΕ φρόντισε να επαναφέρει το ζήτημα στην επικαιρότητα και δη με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Για την ακρίβεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Γιώργος Καββαθάς, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική» και Πρόεδρο του ΒΕΑ, Παύλο Ραβάνη, χορηγώντας ταυτόχρονα την αιγίδα της Συνομοσπονδίας.

Ανάκτηση αντικειμένων δίχως κόστος!

Ποιο το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο πλευρών; Ο σχεδιασμός κι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών σε καταστήματα εστιατορικών και συναφών επαγγελμάτων, για την κάλυψη της νομικής υποχρέωσης, σχετικά με την ανάκτηση των μεταλλικών, πλαστικών, γυάλινων και χάρτινων συσκευασιών των καταστημάτων. Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, η σύναψη του εν λόγω συμφωνητικού αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τα καταστήματα του επισιτιστικού κλάδου, αφενός γιατί θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τη νομική υποχρέωσή τους, βάσει του ν.4496, δίχως να επιβαρύνονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις με το προβλεπόμενο κόστος αφετέρου γιατί θα αποκτήσουν και θα ενισχύσουν την «πράσινη – οικολογική δραστηριότητα και συνείδηση», καρπούμενοι πολλαπλά οφέλη.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, η σύναψη του συμφωνητικού επιτρέπει στα καταστήματα του επισιτιστικού κλάδου να εκπληρώνουν τη νομική υποχρέωσή τους, βάσει του ν.4496, δίχως να επιβαρύνονται με το προβλεπόμενο κόστος, αποκτώντας «πράσινη συνείδηση»!

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η «Ανταποδοτική» έχει εγκριθεί ως εθνικής εμβέλειας φορέας, για την οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων, βάσει της υπ’ αριθμών 193471/31.12.2008 απόφασης του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Οφέλη για τους εμπλεκόμενους

Τα στελέχη της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» υποστηρίζουν πως η εταιρεία έχει κατασταλάξει και προσπαθεί να υλοποιήσει μια σειρά από σημαίνοντες στόχους, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η επίτευξη των εθνικών ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης συσκευασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, κι η αλλαγή της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του συνόλου των επιχειρήσεων, επαγγελματιών και πολιτών, μέσω της ανταπόδοσης στο κοινωνικό σύνολο από τη διαδικασία της ανακύκλωσης, αφού προσφέρεται ανταποδοτικό κίνητρο για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες. Την ίδια στιγμή, επιχειρείται η περαιτέρω προώθηση της αναγκαιότητας για την εφαρμογή της ανακύκλωσης, τόσο σε περιοχές που έχουν περιθώρια βελτίωσης όσο και σε περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στον σχεδιασμό ανακύκλωσης συσκευασιών, όπως οι νησιωτικές περιοχές.

ανακυκλωση

Ψηλά στην ατζέντα του ενδιαφέροντος για την ίδια εταιρεία βρίσκεται κι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αφού, μέσω της εφαρμοζόμενης μεθόδου εναλλακτικής διαχείρισης των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, δεν απαιτείται η μεταφορά συσκευασιών σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά ούτε κι η περαιτέρω επεξεργασία τους σε β’ στάδιο. Επιπροσθέτως, βελτιώνεται σημαντικά κι η ποιότητα των ανακυκλώσιμων υλικών (τα οποία κι αποτελούν δευτερογενή πρώτη ύλη), διότι, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, παράγεται υλικό απόλυτα καθαρό!

Τέλος, στις άμεσες προτεραιότητες βρίσκεται κι η σημαντική μείωση του κόστους ανά συλλεγμένο τόνο υλικών συσκευασίας, μια και, λόγω της μεγάλης συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και της χρήσης IT εξοπλισμού συγκεντρώνονται πολύ σημαντικές ποσότητες συσκευασιών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας