Βελτιωμένη είναι η εικόνα του τουρισμού στην Ελλάδα κατά πρώτο πεντάμηνο του 2023, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να αυξάνονται κατά 30,7%, αγγίζοντας τα 3,2443 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι ταξιδιώτες από το εξωτερικό έφτασαν τα 2.512.800, κάτι που συνιστά αύξηση κατά 13,9% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 1.538,9 εκατ. ευρώ το Μάιο του 2023 και 2.330,4 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023.

Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 24,8% το Μάιο του 2023 και κατά 30,7% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 13,9% το Μάιο του 2023 και κατά 32,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάιο του 2023 εμφάνισε πλεόνασμα 1.538,9 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.204,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ειδικότερα, αύξηση κατά 24,8% κατέγραψαν το Μάιο του 2023 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.748,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1.400,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022, ενώ αύξηση κατά 6,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάιος 2023: 209,2 εκατ. ευρώ, Μάιος 2022: 196,6 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 13,9%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 9,0%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 51,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 2.330,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.783,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αύξηση κατά 761,3 εκατ. ευρώ (30,7%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.244,3 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 214,2 εκατ. ευρώ (30,6%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 913,9 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 32,9%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 2,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 18,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 64,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Το Μάιο του 2023, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 24,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 22,4% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 997,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 27,0% (Μάιος 2023: 678,9 εκατ. ευρώ, Μάιος 2022: 534,7 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 20,8% (Μάιος 2023: 871,1 εκατ. ευρώ, Μάιος 2022: 720,9 εκατ. ευρώ), καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 34,6% στα 126,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 29,2% και διαμορφώθηκαν στα 417,4 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία κατά 42,5% στα 160,7 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 3,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 262,3 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 48,1% και διαμορφώθηκαν στα 159,2 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν αύξηση κατά 575,0% και διαμορφώθηκαν στα 4,0 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 30,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 3.244,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 21,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.699,7 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 41,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.416,4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.461,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,9%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 40,4% και διαμορφώθηκαν στα 238,1 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 19,5% και διαμορφώθηκαν στα 601,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 37,0% και διαμορφώθηκαν στα 281,9 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 7,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 398,7 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 71,5% και διαμορφώθηκαν στα 306,4 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 2,9% και διαμορφώθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας