Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα  ύψους 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορωνοϊο και δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, Margrethe Verstager, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, σημείωσε ότι αυτό το ποσό θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ρευστότητα για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού: «Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία. Το συγκεκριμένο καθεστώς θα συμβάλει στη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητάς τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

«Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη, με σκοπό την εξεύρεση εφικτών λύσεων, για να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της έξαρσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ» συμπλήρωσε η κ. Verstager.

Το καθεστώς συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα αφορά επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών άνω του 30% κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, με ανώτατο ποσό ανά επιχορήγηση που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως και 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών του δικαιούχου ή σε 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι χαμηλότερο. Σκοπός του καθεστώτος είναι να παρέχει στους δικαιούχους το κεφάλαιο κίνησης που χρειάζονται για την απόκτηση πρώτων υλών απαραίτητων για τις δραστηριότητές τους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς που κοινοποίησε η Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση α) δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο και β) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας