Ευκαιρίες υπάρχουν

Η αξιοποίηση των σύγχρονων και επιδοτούμενων μορφών κατάρτισης μπορεί να συμβάλλει θετικά στην κατεύθυνση αυτή. Καλό είναι ο επιχειρηματίας να μην εστιάζει αποκλειστικά στο κόστος της δαπάνης για μια έξτρα παροχή στο προσωπικό του, χωρίς να εξετάσει το ενδεχόμενο ότι αυτή μπορεί να του επιφέρει πολλαπλάσια θετικά αποτελέσματα. Λόγου χάρη, κάποια μαθήματα ορθοφωνίας στις ομάδες των υπαλλήλων πρώτης γραμμής που εξυπηρετούν τους πελάτες, επιφέρουν ψυχολογικό αντίκτυπο και βελτιώνουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Επίσης, οι ίδιοι οι επωφελούμενοι μπορούν να μοιραστούν την εμπειρία τους με τους οικείους και το περιβάλλον τους, δημιουργώντας έτσι μια επαγγελματική εικόνα της επιχείρησης που ανήκουν. Η εξεύρεση και εκμετάλλευση των επιδοτούμενων μορφών κατάρτισης, είναι ένας ακόμα τρόπος να δημιουργηθεί η εικόνα του επιχειρηματία που «νοιάζεται» για την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανθρώπων του και επίσης τον καθιστούν ικανό να συνδυάζει τρόπους για το training and development με την ελαχιστοποίηση του κόστους. Ο εργαζόμενος δεν είναι μόνο οικονομικό ον που επιδιώκει μόνο οικονομικά οφέλη. Η αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας θα συμβεί όταν η επιχείρηση ανταποκριθεί στην ανάγκη του εργαζόμενου για δίκαιη μεταχείριση με τους συναδέλφους του, να καταλάβει τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναμίες του, να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του, να την εξελίξει και να κατανοήσει τη δύναμη που ασκούν τα άτομα μέσα στις ομάδες τους. Έτσι, χτίζεται το επίπεδο ωριμότητας των εργαζομένων καθώς αναπτύσσονται με γνώσεις και εμπειρίες και αποκτούν δεξιότητες και προσωπικότητα.

“Το στυλ ηγεσίας και διοίκησης θα πρέπει να ευνοεί την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας”

Εκπαίδευση και ανάπτυξη για καλύτερα αποτελέσματα

Η εκπαίδευση είναι μια ζωτικής σημασίας διαδικασία προκειμένου να επιτευχθεί η στρατηγική μιας επιχείρησης. Μέσω της εκπαίδευσης, τόσο οι νέοι εργαζόμενοι όσο και οι παλαιότεροι αποκτούν δεξιότητες που είναι χρήσιμες για την αποδοτική εκτέλεση της εργασίας τους. Οι επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν στον τομέα του training and development για καλύτερα αποτελέσματα. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να γίνει ένας διαχωρισμός της εκπαίδευσης από την ανάπτυξη προσωπικού, παρ’ όλο που συχνά οι όροι αυτοί ταυτίζονται, διότι η εκπαίδευση αφορά την κατάρτιση των εργαζομένων με ικανότητες και δεξιότητες που επιτρέπουν και συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσής τους, ενώ η ανάπτυξη συνιστά την απόκτηση ικανοτήτων που οι εργαζόμενοι θα τις αξιοποιήσουν μελλοντικά. Για να πραγματοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα απαιτείται να αναγνωριστούν τα ισχύοντα επίπεδα γνώσεων και ικανοτήτων, να εκτιμηθούν οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, να σχεδιαστεί μια σωστή προετοιμασία, να ληφθούν αποφάσεις για το σύνολο των στοιχείων της εκπαίδευσης και τέλος να γίνει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Οι μέθοδοι που θα ακολουθηθούν διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο που λαμβάνει χώρα η εκπαίδευση και ο κάθε ηγέτης καλείται να πάρει τις καταλληλότερες αποφάσεις για τις δυναμικές ομάδες του.

Το παν είναι το στυλ

Επιπρόσθετα, το στυλ ηγεσίας και διοίκησης θα πρέπει να ευνοεί την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης παλαιών και νέων εργαζόμενων για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Στόχος είναι οι εξειδικευμένες δραστηριότητες που γίνονται μέσα στο πλαίσιο της οργανωμένης συλλογικής προσπάθειας, να επιδιώκουν την πραγματοποίηση, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, ενός κοινού σκοπού. Ένας από τους βασικούς ρόλους της διοίκησης είναι να ενισχύει τη συνεργασία ανάμεσα στους εργαζόμενους, να αξιολογεί τα αποτελέσματα και να επεμβαίνει μόνο όπου κρίνεται αναγκαίο με διορθωτικά μέτρα. Το στυλ ηγεσίας ως ανθρώπινη δραστηριότητα αποτελεί συμπεριφορά που προσδιορίζεται από αξίες, πιστεύω, βασικές παραδοχές, προδιαθέσεις, νοοτροπίες κ.λπ. που συνθέτουν την κουλτούρα ή τη φιλοσοφία του ατόμου που το ασκεί, αλλά και της κοινωνικής οργάνωσης μέσα στο οποίο αυτό ασκείται. Ο χώρος της εστίασης είναι μεταβαλλόμενος και ραγδαίως αναπτυσσόμενος, καθώς οι εξελίξεις επιτάσσουν ανθρώπους που εύκολα προσαρμόζονται με τις νέες τάσεις. Οι ηγετικές μορφές θα πρέπει να καθοδηγούν τους ανθρώπους στην αλλαγή και στην ομαλή μετάβαση. επίσης, θα πρέπει να γίνονται οι φάροι που σηματοδοτούν τις αποφάσεις και τις ενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν, με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο για το καλό όλων των μερών.

Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος

Στο διοικητικό επίπεδο ο ρόλος ενός ηγέτη σε κάθε είδους επιχείρηση εστίασης, είναι αδιαμφισβήτητα σημαντικός. Όσον αφορά την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση κάθε μίας, γίνεται με βάση το όραμα, τους στόχους, τη μορφή και τον προορισμό και αποτελούν αυτά τα σημεία που καθιστούν τις επιχειρήσεις διαφοροποιημένες και μοναδικές ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Όλες όμως έχουν ως κοινό σκοπό την αποτελεσματικότητα, υπό την έννοια της πραγματοποίησης των στόχων που έχουν θέσει, με όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος. Είναι απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, να συμβαίνουν ενέργειες ως προς την επίτευξη κάθε επιμέρους δραστηριότητας, μέσω της ορθότερης χρήσης όλων των διαθέσιμων πόρων. Μια παρέμβαση στα στρατηγικά σχέδια θα πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, όπως επίσης και η μελέτη στην ανάπτυξη σχεδίων που αφορά την επιθυμία να εξοπλιστεί η επιχείρηση με το κατάλληλο προσωπικό για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα και με τις απαιτούμενες ικανότητες, να είναι ρεαλιστική και συνειδητοποιημένη.

Ζούμε μια μεταβατική εποχή για την αγορά εργασίας αλλά και για την εστίαση, όπου η επιτυχία κρίνεται από τη σοφή αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και εκπαιδευτικών εργαλείων. Η επιτυχία στην εστίαση καθίσταται μια ολοένα και πιο πολυπαραγοντική πρόκληση στην οποία οι επιχειρηματίες πρέπει να ανταποκριθούν με όραμα και τεχνογνωσία. Οι ευκαιρίες που μπορούν να παρουσιάζονται κατά διαστήματα, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν δραστικά την ανάπτυξη και τη διάχυση της καινοτομίας, διευκολύνοντας την προσφορά και να ενισχύσουν τη ζήτηση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, που θα δώσουν έμφαση στην καινοτομία, θα επενδύσουν και σε ανθρώπους που θα μπορούν να την προωθήσουν και θα υιοθετήσουν τεχνικές υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται σε κοινωνικές / οικονομικές προκλήσεις στρατηγικού χαρακτήρα, αξιοποιώντας τις ιδέες που έχουν αποδείξει τη βιωσιμότητά τους σε επίπεδο επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η σύγχρονη εποχή ακολουθεί τις τάσεις που υπάρχουν διεθνώς, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και ασφάλεια νέων προϊόντων, μέσω της ανάπτυξης ρυθμιστικού πλαισίου και προτύπων. Όλες οι κινήσεις μπορούν να υλοποιούνται από εκπαιδευμένες ομάδες ανθρώπων, με στόχο το στρατηγικό πλαίσιο και των προτύπων του, ώστε να δημιουργηθεί η ανάγκη για προϊόντα και υπηρεσίες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της αγοράς και θα μειώσουν τον κίνδυνο από το ανασφαλές περιβάλλον.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας