Όλγα Κεφαλογιάννη – Υπουργός Τουρισμού. Στρατηγική και στόχοι για έναν νέο κύκλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

H Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της ως Υπουργός Τουρισμού αναφέρεται, με κάθε ευκαιρία, στην ανάγκη ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου. Ζητήσαμε από την Υπουργό να χαρτογραφήσουμε την εθνική στρατηγική και φυσικά τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την ενδυνάμωση της βιωσιμότητας στον ελληνικό τουρισμό. Σε αυτό το σύντομο αλλά περιεκτικό άρθρο της για το περιοδικό «ΤΟΥΡΙΣΤΚΗ ΑΓΟΡΑ», αφού σημειώνει την ταχεία ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού, προβλέποντας ότι μπορεί να ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019, αναφέρεται στην πρωταρχική σημασία που αποδίδεται από πλευράς στρατηγικής αλλά και σε μια σειρά δράσεων. Κάποιες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ίδιου του Υπουργείου Τουρισμού- και άλλες προς αυτή την κατεύθυνση βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι καταλήγοντας στο άρθρο της η κα Κεφαλογιάννη τονίζει ότι για να επιτευχθεί το έργο που θα οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης είναι απαραίτητη η συμμετοχή του ανθρώπινου κεφαλαίου του ελληνικού τουρισμού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο τουρισμός επανακάμπτει ακόμα και σε σχέση με τα επίπεδα του 2019

Οι προκλήσεις αλλάζουν

Οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, ο έντονος ανταγωνισμός και η γεωπολιτική αστάθεια, υπαγορεύουν μια νέα στρατηγική που στο επίκεντρό της θα έχει την τουριστική ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας. Μαζί με το ανθρώπινο κεφάλαιο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μπορούμε να οδηγηθούμε σε έναν νέο κύκλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, μέσα από πιο δίκαιες συνθήκες ανταποδοτικότητας του οφέλους για όλους τους Έλληνες σε ολόκληρη τη χώρα. Ο νέος νόμος του Υπουργείου Τουρισμού «Διατάξεις για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης» αποτελεί ένα πρώτο αλλά απαραίτητο βήμα. Επισπεύδουμε ταχύτατα τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την άμεση απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ για έργα που θα αναβαθμίσουν συνολικά το επίπεδο των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Άρθρο της Υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, για την «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ»

Δυναμική Ανάκαμψη
Ο Τουρισμός είναι ένας δυναμικός τομέας που δεν σταματά να εξελίσσεται. Επηρεάζεται δε από το γενικότερο κοινωνικό, οικονομικό και διεθνές περιβάλλον. Ο ελληνικός τουρισμός, τα τελευταία χρόνια ειδικά, είχε να αναμετρηθεί με μια σειρά κρίσεων, απέναντι στις οποίες επέδειξε σημαντική ανθεκτικότητα. Όχι μόνο άντεξε, λοιπόν, αλλά τα πρόσφατα, επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι επανακάμπτει ακόμα και σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

Οι προκλήσεις αλλάζουν
Σήμερα, ωστόσο, οι προκλήσεις αλλάζουν. Οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, ο έντονος ανταγωνισμός και η γεωπολιτική αστάθεια υπαγορεύουν μια νέα στρατηγική που στο επίκεντρό της θα έχει την τουριστική ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας. Ήδη από το 2012 τέθηκαν οι στέρεες βάσεις για τον ελληνικό τουρισμό, ενώ η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήλθε να τον επαναφέρει στον δρόμο της ανάπτυξης, της αύξησης των επενδύσεων και της απασχόλησης, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξη.

Ένα πρώτο αλλά απαραίτητο βήμα:

Ο νέος νόμος
Ο νέος νόμος του Υπουργείου Τουρισμού «Διατάξεις για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης» αποτελεί ένα πρώτο αλλά απαραίτητο βήμα σ’ αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του, συστήνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, χάρη στο οποίο προωθείται η διάχυση της εθνικής στρατηγικής σε όλη την Επικράτεια, οι συνέργειες και ο διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεσμοθετήθηκε επίσης το Παρατηρητήριο για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο, καθώς αυτές οι μορφές Τουρισμού αποτελούν πραγματικό καταλύτη οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή και είναι σύμφωνες με τις αρχές της αειφορίας, καθώς ενισχύουν πολλαπλώς την εξέλιξη των τοπικών οικονομιών. Επιπλέον, διασφαλίζουμε την αποδοτικότερη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, που είχαμε ήδη θεσμοθετήσει από το 2013, με στόχο τη διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Προβλέψαμε επιπλέον την ομαλή χρηματοδοτική ροή ως προς την απορρόφηση και υλοποίηση του Β΄ κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», με ευρύτερα και στοχευμένα κοινωνικά κριτήρια. Τέλος, σε σχέση με τον νόμο, προβήκαμε σε διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά την ορθολογικότερη διοικητική λειτουργία.

Διάχυση στις 13 Περιφέρειες και χρονική επέκταση
Επιπλέον, βασική στόχευση του Υπουργείου Τουρισμού είναι η διάχυση των τουριστικών ροών στις 13 Περιφέρειες της χώρας με περαιτέρω χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου, αλλά και ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς.

Αναβάθμιση των ορειβατικών καταφυγίων
Ήδη προωθούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο που θα αφορούν την αναβάθμιση των ορειβατικών καταφυγίων αλλά και όλου του πεδίου των τουριστικών υποδομών, με παράλληλη απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησής τους, όπως άλλωστε είχαμε κάνει για τα τουριστικά καταλύματα κατά την περίοδο 2012-2015.

Βελτίωση της προσβασιμότητας
Ένας επιπλέον οριζόντιος στόχος, υψηλής σπουδαιότητας, αφορά τη βελτίωση της προσβασιμότητας στους τουριστικούς μας προορισμούς και για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Τουρισμού προχωρά άμεσα στη σύσταση σχετικής Ομάδας Εργασίας, προκειμένου να εξεταστούν εις βάθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην τουριστική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί έργο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας σε πολλές παραλίες της χώρας.

Επισπεύδουμε τις διαδικασίες απορρόφησης πόρων από το ΤΑΑ
Άλλωστε, το ΤΑΑ υποστηρίζει οριζόντια, ως κρίσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, όλες τις βασικές στοχεύσεις μας όπως περιγράφηκαν και στην κατεύθυνση αυτή. Επισπεύδουμε ταχύτατα τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την άμεση απορρόφηση των πόρων αυτών, για έργα που θα αναβαθμίσουν συνολικά το επίπεδο των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Κοινή προσπάθεια και συνεργασία για έναν νέο κύκλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
Είναι σαφές ότι το Υπουργείο Τουρισμού, ως ένα μάχιμο Υπουργείο, συνεχίζει το έργο του με δυναμισμό, με ξεκάθαρη στρατηγική και συγκεκριμένους στόχους. Ένα έργο, που μαζί με το σπουδαίο ανθρώπινο κεφάλαιο του ελληνικού τουρισμού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μπορεί να το οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, μέσα από πιο δίκαιες συνθήκες ανταποδοτικότητας του οφέλους για όλους τους Έλληνες σε ολόκληρη τη χώρα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας