Τις θετικές ενδείξεις για ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον μήνα Απρίλιο, κατά τον οποίο τη χώρα μας επισκέφθηκαν πάνω από 1 εκατ. τουρίστες και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 884,3%.

Συγκεκριμένα, τον Αρπίλιο έφτασαν στην Ελλάδα 1,056 εκατ. επισκέπτες, με τους Γερμανούς να διατηρούν την ιεραρχία και να παραμένουν η μεγαλύτερη τουριστική αγορά, σε αριθμό αφίξεων και εισπράξεις. Στις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών παραμένουν επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Όσον αφορά τις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο διαμορφώθηκαν στα 647 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση κατά 1.000% σε σχέση με πέρυσι, και κατα 19% συγκριτικά με το 2019, που θεωρείται χρονοά- ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Τα έσοδα στηριξαν οι Γερμανοί (111,7 εκατ. ευρώ) και οι Βρετανοί (80,9 εκατ. ευρώ) και οι Γάλλοι (75,4 εκατ. ευρώ).

Ποιοι τουρίστες άφησαν τα περισσότερα χρήματα
Ειδικότερα, εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψαν τόσο οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. (822,0%) οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 344,8 εκατ. ευρώ, όσο και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της Ε.Ε. (1.200,8%) οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 278,3 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 310,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 842,6% ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά στα 34,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν κατά 669,5%. Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 951,3% και διαμορφώθηκαν στα 111,7 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1.530,6% και διαμορφώθηκαν στα 75,4 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της Ε.Ε., άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 80,9 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ που διαμορφώθηκαν στα 33,0 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν επίσης άνοδο κατά 77,4% και διαμορφώθηκαν στα 2,0 εκατ. ευρώ.

Πάνω από 1 εκατ. τουρίστες τον Απρίλιο

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση εκτινάχθηκε καταγράφοντας αύξηση κατά 884,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Από τους 1,056 εκατ. επισκέπτες που έφτασαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο οι 471,7 χιλ. ήταν από τις χώρες της ζώνης του ευρώ (αύξηση κατά 1.012,4%) και οι 129,7 χιλ. ήταν από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ (αύξηση κατά 571,9%). Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε τόσο από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 (κατά 874,7%) όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 (κατά 897,4%).

Πιο συγκεκριμένα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 1.113,0% και διαμορφώθηκε σε 149,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 2.434,1% σε 92,4 χιλ. ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 123,3 χιλ. ταξιδιώτες καθώς και αυτή από τις ΗΠΑ που ανήλθε σε 41,6 χιλ. ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε επίσης αύξηση κατά 566,8% και διαμορφώθηκε σε 2,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εικόνα στο τετράμηνο
Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 576,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκαν στα 1.116,7 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 472,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 582,2 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 698,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 504,6 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 495,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 514,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά 310,1% και διαμορφώθηκαν στα 86,9 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 533,7% και διαμορφώθηκαν στα 177,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1.113,4% και διαμορφώθηκαν στο 99,0 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 1.229,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 128,0 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2.098,1% και διαμορφώθηκαν στα 67,4 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 503,0% και διαμορφώθηκαν στα 7,8 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 462,7% και διαμορφώθηκε σε 2.128,7 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 378,3 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 774,4%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 258,1%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1.193,7 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 440,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 493,9% και διαμορφώθηκε σε 935,0 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 558,6%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 253,0%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 507,9% και διαμορφώθηκε σε 301,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 1.102,9% και διαμορφώθηκε σε 146,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 1.048,0% και διαμορφώθηκε σε 214,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 79,3 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 1.050,7% και διαμορφώθηκε σε 11,6 χιλ. ταξιδιώτες.

πηγή: m.naftemporiki.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας