Πιστοποίηση & επενδύσεις στην υπηρεσία της επιστήμης

Τα εργαστήρια Tsakalidis Analysis & Τesting συμπληρώνουν φέτος 82 χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας στο χώρο της μετρολογίας. Η πορεία της εταιρείας ξεκίνησε το 1940, ενώ σήμερα το τιμόνι της διοίκησης έχει η τρίτη γενιά, η οποία από το 1986 τη λειτουργεί με τη μορφή της ετερόρρυθμης με την επωνυμία «Α. Τσακαλίδης Ε.Ε.» / «Tsakalidis Analysis & Τesting».

Πιστοποιημένη λειτουργία & διαδικασίες

Τα εργαστήρια έχουν αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως εργαστήρια ελέγχου ποιότητας γάλακτος (αριθ. Πρωτ. 320167/19,6,1997), ως οινολογικό εργαστήριο (αριθ. Πρωτ. Γ8108 / 4,12,1997) και πληρούν τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου αρ. 2606/78910/14.07.2015 «Μέτρα εφαρμογής του άρθρου 12 του Καν. (ΕΚ) αρ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων». Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται στον «Κατάλογο ιδιωτικών εργαστηρίων που συμμετέχουν στα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Ζωονοσογόνων Σαλμονελλών (ΕΠΕΣ)» και έχουν ενταχθεί στο «Μητρώο Εργαστηρίων Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΤ» 2020. Τέλος, είναι ενεργά μέλη των οργανισμών: Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων (HellasLab, National Member of Eurolab), Διεθνής Ένωση Αναλυτικών Χημικών (AΟΑCI), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) και Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.).

“Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν κυρίως διενέργεια φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών και οργανοληπτικών δοκιμών.”

Συνεχείς επενδύσεις προς όφελος των πελατών

Μέσα από μια συνεχή διαδικασία διερεύνησης και αποτύπωσης των αλλαγών και ευκαιριών της αγοράς, η Tsakalidis Analysis & Τesting στόχευσε -και συνεχίζει έως και σήμερα- στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Με συνεχείς επενδύσεις σε επιστημονικούς συνεργάτες, υλικοτεχνική υποδομή, απόκτηση και διαπίστευση τεχνογνωσίας, έμφαση στην ποιότητα και στη συνέπεια, η εταιρεία κατόρθωσε να αποκτήσει και να διατηρήσει ένα μεγάλου εύρους και όγκου πελατολόγιο. Ακόμα, διαθέτει μακροχρόνια και συστηματική συνεργασία με πάνω από 4.000 εταιρείες σε Ελλάδα, Ισλανδία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Αλβανία, Τουρκία, Νιγηρία και Σιγκαπούρη.

Tsakalidis AnalysisΠαροχές για όλους

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι παροχές της έχουν διευρυνθεί και συμπεριλαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των ακόλουθων τομέων της αγοράς: Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών, Γεωργία, Βιομηχανίες Νερού & Αφαλατώσεων, Μονάδες Διαχείρισης Αποβλήτων, Βιομηχανίες Ζωοτροφών, Βιομηχανίες Παραγωγής Καταναλωτικών Προϊόντων, Εταιρείες Εμπορίας, Βιομηχανίες Συσκευασίας, Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης, Ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες Εξορύξεων, εταιρείες Πετρελαιοειδών, Φαρμακοβιομηχανίες, Κατασκευαστικές, Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά ιδρύματα.

Η ομάδα της εμπιστοσύνης

Ο ολοκληρωμένος έλεγχος της ασφάλειας και η διασφάλιση της ποιότητας είναι μία ομαδική δουλειά όπου συμμετέχουν επιστήμονες από διαφορετικές ειδικότητες, που λειτουργούν συμπληρωματικά η μία στην άλλη. Με βάση αυτή την αρχή έχουν στελεχωθεί τα εργαστήρια της Tsakalidis Analysis & Τesting, με επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, πολυετούς εμπειρίας. Επικεφαλής των επιμέρους τμημάτων των εργαστηρίων είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών διατριβών και δημοσιεύσεων, οι οποίοι πλαισιώνονται από εξειδικευμένους αναλυτές. Το σύστημα ποιότητας του εργαστηρίου περιλαμβάνει συνεχιζόμενη εξατομικευμένη εκπαίδευση καθώς και περιοδικές αξιολογήσεις της απόδοσης του προσωπικού. Σήμερα, η Tsakalidis Analysis & Testing διαθέτει μια αφοσιωμένη ομάδα πλέον των 35 έμπειρων επιστημόνων, που υποστηριζόμενη από σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και σε συνδυασμό με το ευρύ πεδίο διαπιστευμένων αναλύσεων που διαθέτουμε μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των πελατών της.

Oι διαπιστεύσεις ως όχημα αξιοπιστίας

Η Tsakalidis Analysis & Testing είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης αρ.16 εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2001 και σήμερα, μέσα από διαδοχικές επεκτάσεις, περιλαμβάνει έναν ικανό αριθμό μεθόδων, συνδράμοντας στην υποστήριξη των αναγκών των πελατών της με αξιοπιστία και ακρίβεια. Στα εργαστήρια εφαρμόζεται ένα περιεκτικό και εργονομικό πρόγραμμα QA/QC, ενώ έχουν σχεδιαστεί διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που εγγυώνται την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την ιχνηλασιμότητα των αποτελεσμάτων των δοκιμών που διενεργούνται. Ακόμα, σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες ανάλυσης, είναι επικυρωμένες, ενώ οι κρισιμότερες από αυτές έχουν διαπιστευθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017. Ο έλεγχος ποιότητας είναι μία συνεχής διαδικασία που καλύπτει όλες τις λειτουργίες του εργαστηρίου.

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Τα εργαστήρια βρίσκονται στον Πειραιά, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, σε κτιριακό συγκρότημα 600 m2. Όλες οι υπηρεσίες της Tsakalidis Analysis & Testing είναι συγκεντρωμένες σε μία τοποθεσία προκειμένου να διευκολύνεται η ομαδική δουλειά και η συνεργασία μεταξύ των επιμέρους εργαστηρίων. Το κτίριο είναι διαμορφωμένο ειδικά για εργαστηριακή χρήση και περιλαμβάνει, εκτός από τους επιμέρους εργαστηριακούς χώρους και τα γραφεία της διοίκησης, χώρους αποθήκευσης δειγμάτων σε ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες και ειδικούς χώρους φύλαξης αρχείων. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναλυτικών τεχνικών (αέρια και υγρή χρωματογραφία, ατομική απορρόφηση, φασματοφωτομετρία, ηλεκτροφόρηση, PCR κ.λπ.) που απαιτούνται για τη διενέργεια των προσφερόμενων υπηρεσιών και αποτελούν τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, που μπορεί να υποστηρίζει τους πελάτες μας ώστε να συμμορφώνονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους βοηθά να αντιμετωπίσουν πολύπλοκες παραγωγικές διαδικασίες και να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τάσεις της εκάστοτε αγοράς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας