Σε αντίστοιχα επίπεδα κινήθηκε και το πρόγραμμα αγροτουρισμού που εξάντλησε το διαθέσιμο ύψος επιδοτήσεων σε ελάχιστα λεπτά από την έναρξη υποβολών. Στα ιδιαίτερα θετικά της χρονιάς κατατάσσεται η αύξηση των ανώτατων ποσοστών επιδότησης ανά γεωγραφική περιοχή, βάσει του καθεστώτος ΓΑΚ (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός), για το σύνολο των περιοχών της ελληνικής επικράτειας, πλην της Αττικής. Η αύξηση των ορίων οδήγησε σε σημαντική εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς επιχειρήσεων και δυνητικών επενδυτών. Επίσης, θετικό θεωρείται και το γεγονός πως στις περισσότερες δράσεις δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να επιλέξει μεταξύ καθεστώτος De Minimis και ΓΑΚ ως πλαίσιο χρηματοδότησης. Ιδιαιτερότητα της νέας προγραμματικής περιόδου είναι η διακριτική μεταχείριση των Περιφερειών του νομού Αττικής. Στην Αττική διαχωρίζεται το Κέντρο, η Νότια και η Βόρεια Περιφέρεια, οι οποίες ουσιαστικά εξαιρούνται από μεγάλο αριθμό προγραμμάτων. Οι υπόλοιπες περιοχές του νομού (Ανατολική και Δυτική Περιφέρεια καθώς και Πειραιάς) παραμένουν επιλέξιμες στο σύνολο των δράσεων. Νέο, επίσης, χαρακτηριστικό όλων των δράσεων που έχουν μέχρι στιγμής δημοσιευτεί είναι ότι αφορούν επιχειρήσεις σε λειτουργία. Μάλιστα, πολλές από αυτές απαιτούν την ύπαρξη μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και την ύπαρξη τουλάχιστον μίας κλεισμένης οικονομικής χρήσης.

Τι πρέπει να περιμένουμε το 2023

Μεγάλο ενδιαφέρον εκφράζεται από μικρομεσαίες εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, για την επανάληψη πολύ επιτυχημένων δράσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, που υποστήριζαν με ολοκληρωμένο τρόπο τους συγκεκριμένους κλάδους. Δυστυχώς, στον δημοσιευμένο προγραμματισμό δράσεων για το 2023 δεν έχουν μέχρι στιγμής περιληφθεί κλαδικά προγράμματα, αλλά μόνο οριζόντιες δράσεις με κύρια εστίαση στους πυλώνες ΤΑΑ, που αφορούν ενεργειακή εξοικονόμηση και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ειδικότερα για τον τουριστικό κλάδο, αναμένουμε τις εξής δράσεις:
• 2ος κύκλος υποβολών Αναπτυξιακού Νόμου 4887, καθεστώς Τουρισμού, το οποίο αναμένεται την άνοιξη, χωρίς να έχουμε σαφή ημερομηνία.
• 1ος κύκλος υποβολών Αναπτυξιακού Νόμου 4887, καθεστώς Σύνθετων Τουριστικών επενδύσεων, χωρίς να έχουμε σαφή ημερομηνία.
• Εξοικονομώ Τουριστικών Επιχειρήσεων. Υπάρχει προδημοσίευση και αναμένεται σύντομα η προκήρυξη.
• Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων. Υπάρχει προδημοσίευση και αναμένεται σύντομα η προκήρυξη (οριζόντια δράση για όλους τους κλάδους).
• Πράσινη Μετάβαση. Υπάρχει προδημοσίευση και αναμένεται σύντομα η προκήρυξη (οριζόντια δράση για όλους τους κλάδους).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας