Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 2,8 αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού έναντι 5,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 50,3% (–2,8 εκατ. αφίξεις). Το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού είχαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 112 χιλιάδες αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 76,4% (–364 χιλιάδες), τον Φεβρουάριο 102 χιλιάδες αφίξεις, με μείωση κατά 78,0% (–362 χιλιάδες) και τον Μάρτιο 121 χιλιάδες παρουσιάζοντας μείωση κατά 77,8% (–425 χιλιάδες αφίξεις).

Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση, καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε 73,2% (–442 χιλιάδες), ενώ καταγράφηκαν 162 χιλιάδες αεροπορικές αφίξεις. Βελτίωση στον ρυθμό ανάκαμψης των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού σημειώθηκε πρώτη φορά τον Μάιο (–61,0%/–442 χιλιάδες ), με τις αφίξεις να ανέρχονται σε 283 χιλιάδες. Τον Ιούνιο, η βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης συνεχίστηκε (–42,7%/–353 χιλιάδες), ενώ σημειώθηκαν 475 χιλιάδες αεροπορικές αφίξεις. Τον Ιούλιο, η ανάκαμψη ανήλθε σε –24,9% (–238 χιλιάδες), με 716 χιλιάδες αφίξεις. Τέλος, τον Αύγουστο καταγράφηκαν 794 χιλιάδες αεροπορικές αφίξεις, όπου ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε –18,2% (–176 χιλιάδες αφίξεις).
Ο ρυθμός ανάκαμψης στα περιφερειακά αεροδρόμια ανήλθε σε –49,7% (–1,4 εκατ.), ενώ ταυτόχρονα δεν παρουσιάστηκε μεγάλη απόκλιση από τον μέσο όρο στις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες. Στη γεωγραφική ενότητα των Δωδεκανήσων καταγράφηκε μεγαλύτερη βελτίωση στον ρυθμό ανάκαμψης, κατά –179 χιλιάδες (–44,8%), με 220 χιλιάδες αεροπορικές αφίξεις. Οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού στα αεροδρόμια των Κυκλάδων ανήλθαν σε 334 χιλιάδες, σημειώνοντας μείωση 351 χιλιάδες (–51,2%). Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Ιονίων Νήσων ανήλθαν σε 102 χιλιάδες, σημειώνοντας μείωση 88 χιλιάδες (–46,2%). Τέλος, στην Κρήτη καταγράφεται ρυθμός ανάκαμψης κατά –336 χιλιάδες (–50,6%), ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν στις 327 χιλιάδες.

Οδικές αφίξεις, Αύγουστος 2021

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 2,8 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 8,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 67,5% (–5,8 εκατ. οδικές αφίξεις). Το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι οδικές αφίξεις είχαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 67 χιλιάδες αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 85,4% (–394 χιλιάδες), τον Φεβρουάριο 66 χιλιάδες αφίξεις, με μείωση κατά 85,3% (–385 χιλιάδες) και τον Μάρτιο 69 χιλιάδες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 84,9% (–386 χιλιάδες αφίξεις).

Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε με αντίστοιχο τρόπο, καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε 88,2% (–585 χιλιάδες), ενώ σημειώθηκαν μόλις 78 χιλιάδες οδικές αφίξεις. Ο ρυθμός ανάκαμψης των οδικών αφίξεων παρουσίασε, για πρώτη φορά το 2021, επιτάχυνση τον Μάιο (–79,2%/–539 χιλιάδες), με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 142 χιλιάδες. Τον Ιούνιο, ο ρυθμός ανάκαμψης συνεχίστηκε (–69,4%/–925 χιλιάδες), με τις οδικές αφίξεις να φτάνουν τις 409 χιλιάδες. Τον Ιούλιο, ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε –56,2% (–1,2 εκατ.), ενώ καταγράφηκαν 922 χιλιάδες αφίξεις. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν, για πρώτη φορά το 2021, πάνω από 1 εκατ. οδικές αφίξεις, παρ’ όλο που ο ρυθμός ανάκαμψης επιβραδύνθηκε (–57,7%/–1,4 εκατ. αφίξεις).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές σημειώθηκε στον Προμαχώνα (–1,3 εκατ./–57,4%), με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται στις 995 χιλιάδες. Ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός της Νυμφαίας, με μείωση 1,1 εκατ. (–88,0%), όπου καταγράφηκαν μόλις 153 χιλιάδες οδικές αφίξεις. Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2021 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από τη Βουλγαρία κατά 2,8 εκατ. χιλιάδες (–67,7%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες διαφορές έρχεται από την Τουρκία, κατά 639 χιλιάδες (–83,7%). Η μείωση από την Αλβανία ανήλθε σε 952 χιλιάδες (–74,4%), ενώ η μεγαλύτερη βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης καταγράφηκε από την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας, με μείωση κατά 1,5 εκατ. οδικές αφίξεις (–58,8%).

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο, Ιούλιος 2021

Αφίξεις
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 69,8% και διαμορφώθηκε στους 4.550 χιλιάδες ταξιδιώτες, έναντι 15.080 χιλιάδων ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε στους 3.245 χιλιάδες ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά 62,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 79,7% και διαμορφώθηκε στις 1.305 χιλιάδες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 60,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 66,2%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά 58,7% και διαμορφώθηκε στους 801 χιλιάδες ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 52,2% και διαμορφώθηκε στις 389 χιλιάδες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 84,7% και διαμορφώθηκε στους 268 χιλιάδες ταξιδιώτες, αλλά και αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 77,3% και διαμορφώθηκε στις 135 χιλιάδες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 88,2% και έφτασε τις 31 χιλιάδες.

Εισπράξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 62,9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, και διαμορφώθηκαν στα 3.383 εκατ. €. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 51,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.318 εκατ. €, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 74,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.037 εκατ. €.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κυμάνθηκαν στα 1.770 εκατ. €, μειωμένες κατά 54,0%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά 42,1% και διαμορφώθηκαν στα 548 εκατ. €. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 53,9% και έφτασαν τα 671 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 37,9% και διαμορφώθηκαν στα 345 εκατ. €. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά 76,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 303 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 68,1% και κυμάνθηκαν στα 194 εκατ. €. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία τέλος μειώθηκαν κατά 83,8% και διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. €.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας