Προσλήψεις στην Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού

Προσλήψεις στην Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού ετοιμάζονται με την σχετική προκήρυξη να έχει ήδη εκδοθεί από το ΑΣΕΠ.

Πιο αναλυτικά, προκήρυξη για προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 εξέδωσε το ΑΣΕΠ

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

  • ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «Α.Σ.Τ.Ε.Κ.» (άτομα 14)

– Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ) Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικής Επιστήμης Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ) Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ) Μία (1) θέση Αγγλικών Μια (1) θέση Γαλλικών Μια (1) θέση Γερμανικών

  • ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ «Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.» (άτομα 17)

– Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ) Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ) Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στην Υποδοχή-Front office Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ) Μια (1) θέση Αγγλικών Μια (1) θέση Γαλλικών Μια (1) θέση Γερμανικών

Υποβολή Αιτήσεων – Προθεσμία – Δικαιολογητικά

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνηη Δήλωση» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο. Κάθε υποψήφιος/α έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για μια ΑΣΤΕ και για ένα μόνο μάθημα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας